Zadavatelská činnost

Zde pro Vás zajistíme chod celého výběrového řízení.

Postup takového řízení je následující: