VUT FIT, Brno

Vysoké učení technické – FIT, Brno

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT – ulice Božetěchova 1 a 2, rekonstrukce objektu Zámeček, rekonstrukce barokních sklepů. 

Projekt výstavby a rekonstrukce areálu Božetěchova je rozvržen do několika etap plánovaných na období 2004 až 2007:

– Výstavba nových objektů Božetěchova 1 (2004 – 2006)
– Lávka přes ulici Božetěchova (2007)
– Rekonstrukce bývalého pivovaru a správní budovy velkostatku (2005 – 2007)
– Výstavba nového posluchárenského komplexu (2006 – 2007)
– Rekonstrukce historického areálu kláštera Božetěchova 2 (2006 – 2007)
– Rekonstrukce refektáře (2005 – 2006)
– Rekonstrukce severních klauzur (2006 – 2007)

Základní myšlenkou je, že v historických budovách kláštera zůstanou především výukové prostory pro individuální výuku a výuku v seminárních učebnách, prostory přednáškové, pracoviště ústavů s programátorským zaměřením a prostory děkanátu. Zabezpečení technických potřeb fakulty, laboratoře, prostory technicky náročnějších ústavů, stravovací služby a společenské zázemí by měly přejít do nového komplexu Božetěchova 1.

Náklady: cca 700 mil. Kč

Termín stavby: 2004 – 2007

vut-fit-01vut-fit-02vut-fit-03vut-fit-04vut-fit-05vut-fit-06VUT FIT1VUT FIT2VUT FIT3