MZLU, Brno

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Novou dominantou MZLU v Brně je budova pavilonu Q, kterou tvoří komplex čtyř traktů proměnné výšky s vnitřním atriem. Nejnižší sekce s aulami je třípodlažní, další jsou šesti, sedmi a osmipodlažní. Základním ukazatelem stavby je velikost obestavěného prostoru – 100 587m3 a velikost užitkové plochy – 24 435 m2. Dalším základním ukazatelem stavby je kapacita výukových míst pro studenty – 2 226 a zaměstnance – 311.

Nosnou konstrukční část budovy, založené na vrtaných pilotách, tvoří v jižním a západním traktu monolitický železobetonový skelet, v severním traktu pak od třetího podlaží ocelová konstrukce, která vynáší příhradové střešní vazníky a ve východním traktu od čtvrtého podlaží ocelová rámová konstrukce z válcovaných silnostěnných profilů.

V nejnižším podzemním podlaží, s možností samostatného vjezdu z ulice Erbenovy, je 170 parkovacích míst, v dalším podzemním podlaží jsou umístěny laboratoře a archívy. V přízemí je vstupní foyer, občerstvení, přednáškové sály pro 150 až 300 posluchačů, knihovna, čítárna a počítačové učebny. Ve východním objektu s prosklenou fasádou jsou posluchárny, v jižním a západním křídle jsou umístěny jednotlivé ústavy školy.

Všechny výukové a veřejné prostory a téměř všechny ostatní kanceláře jsou klimatizovány. Výstavbou nových prostor vznikla pracoviště, která jsou na vysoké úrovni a splňuji celosvětová kritéria.

Pavilón Q v areálu Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně byl oceněna titulem „Stavba roku 2005“.

Náklady: 600 mil. Kč

Termín výstavby: 03/2001 – 06/2004

mzlumzlu2MZLU1MZLU2OLYMPUS DIGITAL CAMERA