Hlavní činnosti

Předmětem podnikání naší firmy jsou tyto činnosti:

 

Naším cílem je zabezpečit komplexní inženýrskou činnost pro objednatele (investora).

Všechny činnosti jsou prováděny k objednateli (investorovi) transparentně a objednatel má rozhodující slovo.