Dodavatelská činnost

Dodavatelskou činností se myslí, již samotná výstavba. Spolupracujeme s významnými stavebními společnostmi, které mají své pevné postavení na stavebním trhu a díky tomu, jsme schopni provézt realizaci Vašeho díla ve vysoké kvalitě a vždy v termínu.

Zajišťujeme zhotovitele v těchto oborech: