MZK, Brno

Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna je univerzální vědeckou knihovnou v Brně, vykonává také funkci krajské knihovny pro Jihomoravský kraj. Ve svých sbírkách má přes 4 miliony knih, její služby využívá ročně přes 30 000 čtenářů. Plní i některé funkce s celomoravskou nebo celostátní působností. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Kompletní inženýrská činnost při přípravě, realizaci a činnostech po dokončení stavby včetně výběrových řízení.

Náklady: cca 528 mil. Kč

Termín výstavby: 1994 – 2001

mzk-01mzk-03mzk-02mzk-04MZK 7