Politika jakosti

Vedení společnosti má pro svoji podnikatelskou činnost stanovenou základní strategii: 

Přípravou a zabezpečováním realizace staveb ve vysoké kvalitě, v požadovaných, případně zkrácených termínech a odpovídající ceně dosáhnout v místních regionech významného postavení na stavebním trhu a to v inženýrské činnosti ve výstavbě. 

Politika kvality, která vychází z této strategie společnosti, a je definována v „Příručce kvality“, je vyhlášena následujícím prohlášením: 

"Společnost se zavazuje trvale zvyšovat kvalitu všech procesů při přípravě se zabezpečováním realizace staveb tak, aby bylo dosaženo jejich předávání bez vad a nedodělků bránících užívání, případně jen s určeným počtem drobných vad nebránících užívání a tak neustále udržovat a posilovat důvěru a spokojenost zákazníků a společnost se tak stala vyhledávaným partnerem pro nové zákazníky. Právě spokojenost zákazníka vede i ke spokojenosti zaměstnanců."

Politika kvality vychází z následujících principů:

 

V Brně, dne 4. ledna 2013

 

Ing. Tomáš Štercl 
předseda představenstva