OC Letmo

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Brna v území, které je zahrnuto do městské památkové rezervace. Tvar pozemku je lichoběžníkový, vymezený ulicemi Nádražní, Benešovou a Josefskou. Území je kompaktně zastavěno. V objektu se nachází průchod spojující ulici Josefskou s ul. Nádražní a s podchodem pod ulicí nádražní.

Konstrukční řešení 

Konstrukčně objekt vychází ze stávajícího stavu, jedná se o několikapodlažní ocelový skelet se stropy ze železobetonu do VSŽ plechu. Ocelová konstrukce je v 1.PP osazena na železobetonový kryt CO s prostorovou vazbou na podchod vedoucí k vlakovému nádraží. 

Nosná konstrukce skeletu je tvořena kruhovými ocelovými sloupy s osovou roztečí 9 metrů. Stropy jsou podporovány systémem ocelových vaznic šroubovaných do hlavic, pomocí nichž jsou rovněž výškově propojeny sloupy. Pole mezi vaznicemi jsou dále rozdělena po 3 metrech, což je rozteč ocelových plechů. Celá konstrukce je zpevněna betonovými deskami po patrech s vloženou výztužnou sítí. Tato deska bude dle statického návrhu zesílena nebo nahrazena novou v odpovídající kvalitě. Stěny, stávající i nové jsou zděné z keramických tvárnic, příčky jsou v kombinaci zděných a sádrokartonových. Zásadním způsobem bude nahrazena pouze konstrukce dvouplášťové fasády, která bude kompletně vyměněna.

Inženýrská činnost včetně TDI a zajištění kolaudace.

Termín výstavby: 01/2012 – 04/2013

nadraznioc