Inženýrská činnost

Výkon TDI (Technický dozor investora)

Technický dozor investora zastupuje po odborné stránce objednatele (investora). Zajistíme pro Vás kvalitní odbornou činnost v průběhu přípravy výstavby, při její realizaci a získání kolaudačního souhlasu.

Mezi práce s výkonem TDI patří zejména:

 

Výkon supervision – controlling (supervisior)

Přímá kontrola v průběhu výstavby pro objednatele. Dohlíží především na časový průběh a čerpání finančních prostředků.

Výkon BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Zajišťujeme výkon koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace díla. 

Mezi činnosti koordinátora BOZP patří zejména: