Ostatní reference

Realizované stavby

Investiční banka a.s., Praha, komorové trezory, realizace 1992/93, RN cca 21 mil. Kč, kompletní inženýrská činnost.

Investiční banka Brno, kompletní inženýrská činnost 1993/94, včetně technického dozoru investora.

Investiční a Poštovní banka pobočka Břeclav a Blansko, kompletní inženýrská činnost + architektonická 1996/99. 

Masarykova univerzita v Brně, zajištění architektonické soutěže 1998, RN 50 mil. Kč, dostavba knihovny Filozofické fakulty.

Konvent Milosrdných bratří v Brně, Vídeňská 5, 1998/2003, RN 35 mil. Kč. Rekonstrukce severního křídla řeholní budovy na koncertní sál, památkově chráněný objekt, kompletní inženýrská činnost a výběrová řízení.

Gymnázium Křenová, Brno
Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Křenová, včetně zateplovacího systému, Brno, Křenová 36, kompletní inženýrská činnost, výběrová řízení, RN 56 mil. Kč, 1999/2001.

Provincie kapucínů v ČR, Kapucínské nám. 5, Brno
Rekonstrukce a oprava hradeb NKP Petrov v Brně, památkově chráněný objekt kompletní inženýrská činnost, RN cca 28 mil. Kč, 1998/2003.

BVV – výstavba Pavilonu „V“, technický dozor investora, RN cca 400 mil. Kč, 01 – 08/2000.    

IDEAL – Trade service, s.r.o., 04/2001 – 02/2002, Nový výrobní areál Vyškov, I. etapa RN stav. části 40 mil. Kč.

Ptáček – velkoobchod , s.r.o., 09/2003 – 3/2004, Skladový areál, výběrová řízení, technický dozor investora, Práce po dokončení stavby cca 100 mil. Kč.

SpMŠ a SpZŠ pro žáky s vadami řeči, Brno, Veslařská ul., 05/2003 – 08/2006, dostavba a rekonstrukce, RN cca 176 mil. Kč, kompletní inženýrská činnost včetně technického dozoru investora.
    
IDEAL – Trade service, s.r.o.
HESTEGO II. etapa výrobní areál Vyškov, RN stav. části 40 mil. Kč, 9/2004 – 06/2005.

LIKOV, výstavba haly Kuřim, komplexní inženýrská činnost, 02/2006 příprava, RN cca 122 mil. Kč.

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí, 05/2006 – 12/2006, RN  cca 43 mil. Kč, technický dozor investora a zabezpečení kolaudace.

ČT Praha, TS Brno, 07/2008 příprava, 2013 – 2014 realizace.

NBÚ, Mučednická ul. Brno, realizace 2012 – 2013, zajištění TDI.

SÚS JMK, II/152 Ivančice – Polánka, realizace 2013 – 2014, zajištění TDI.